Skölden 1

Fastighet med stor potential belägen i Kungshagen, citynära i Nyköping.

Generösa uppställningsytor med vangsliden, med och utan portar. Verkstadsdel med portar och spol/tvätthall. Traverser i verkstadsdelen. Butiksdel med kontor, lager och personalutrymmen.

Byggnaden/gårdsytorna hyrs ut i sin helhet eller delas upp mellan fler hyresgäster, anpassning efter önskemål.

Adress

Gasverksvägen 9

Fastighetstyp:Kontor, lager, industri

Tomt yta
18659KVM
Lokal yta
5109KVM

Allmän information

Ytor:
Huvudbyggnad:
Butik Kontor lager 1270 kvm
Varmlager 262 kvm
Verkstad och tvätthall 1428 kvm
Kontor Personal 334 kvm
Lager 101 kvm
Kall lager 44 kvm
Kallförråd m skärmtak 60 kvm

Huvudbyggnad Källarplan:
Förråd Lager 290 kvm

Kallförråd gård:
Byggnad 1 med portar:
Lokal 1 248 kvm
Lokal 2 122 kvm
Lokal 3 247 kvm

Byggnad 2 ej portar:
Kallförråd 516 kvm
Fastigheten är på totalt 18 659 kvm och uppskattad uppställningsyta inklusive vagnslider är ca 15 000 kvm.
På framsidan utanför butiksdelen finns gäst/kundparkeringar.

Omgivning

Lediga ytor Ikon

Hyreslediga ytor

SE OBJEKT