Ett spadtag mot framtiden
Ett spadtag mot framtiden

Vi utvecklar vår fastighet på Övre Bryggårdsgärdet

På fastigheten Magasinet 19, belägen i hjärtat av Norrtälje, där Bilbolaget för närvarande bedriver bilförsäljning och service för bland annat Volvo personbilar, genomgår området en spännande utveckling. Vi samarbetar med Norrtälje kommun för att planera och förverkliga en ny vision för området.

Vår plan följer Norrtälje kommuns gestaltningsprogram och tar hänsyn till det speciella kännetecknet för Övre Bryggårdsgärdet – lekfullheten. I denna nya stadsdel kommer byggnaderna ha möjlighet att utforska arkitekturens olika aspekter, såsom färger, materialval, våningshöjder och takvinklar.

En central del av vår vision är att skapa bilfria och lekvänliga innergårdar och parker samt nästan bilfria gator. Detta skapar en miljö där barn kan röra sig fritt och leka i stadsdelen.

Vårt projekt tar även hänsyn till Norrtäljes historia och karaktär. Vi inspireras av staden och dess varierade arkitektur, där trä, tegel och puts blandas på ett sätt som skapar en unik och sammanhängande stadsmiljö.

Dessutom är vårt projekt en del av Norrtäljes stadskaraktär och bidrar till att utvidga den befintliga stadskärnan. Gatunätet är utformat för att smidigt koppla samman den nya stadsdelen med resten av Norrtälje, vilket skapar en naturlig förlängning av den befintliga staden.

I detta sammanhang spelar även Sveavalvet en viktig roll, som en del av Norrtäljes historiska arv och som en symbol för stadens koppling till vattnet. Vi strävar efter att bevara och integrera sådana historiska element i vårt projekt för att skapa en unik och levande stadsdel på Magasinet 19-fastigheten.

Fasad i miljö

Kvartersgata med fasader i varierade färger och material

Här ser vi exempel på hur vi tar upp kommunens gestaltningsprogram med en variation av olika fasadbeklädnader som trä, tegel och betong samt låter varje del få sin egna signatur i form av färg.