Ny värmeväxlare installeras
Ny värmeväxlare installeras

Energioptimerar

I vår fastighet Söderbymalm konverterar vi från olja till fjärrvärme helt i linje med vår strävan att våra fastigheter ska bli hållbara, på fastigheten står idag 2 byggnader som båda värms upp med olja. Nu byter vi ut den ålderstigna oljepannan mot modern teknik i form av värmeväxlare och drar in fjärrvärme.

 

I vår strävan mot hållbarhet har vi på Sveavalvet tagit ännu ett viktigt steg i riktning mot en grönare framtid. I vår fastighet, Söderbymalm, har vi startat ett ambitiöst projekt för att minska vår klimatpåverkan och samtidigt öka effektiviteten. För närvarande värms de två befintliga byggnaderna på fastigheten upp med olja, en metod som inte längre motsvarar våra högt ställda miljökrav.

Vi har bestämt oss för att konvertera från oljedrift till fjärrvärme, vilket är ett betydande steg mot att göra våra fastigheter mer hållbara. Genom att säga farväl till den ålderstigna oljepannan och istället investera i modern teknik i form av avancerade värmeväxlare, kommer vi att dra nytta av den senaste innovationen inom energieffektivitet. Genom att ansluta fastigheten till fjärrvärmenätet kommer vi att minska vårt koldioxidavtryck avsevärt och samtidigt säkerställa att våra hyresgäster har tillgång till en pålitlig och miljövänlig värmeenergikälla.

Denna omvandling är en del av vårt engagemang för att främja miljövänliga alternativ och skapa en mer hållbar framtid för oss själva och kommande generationer. Genom att göra dessa nödvändiga förändringar i vår fastighet tar vi ett aktivt steg mot att minska vår påverkan på miljön och främja en positiv förändring i samhället.

Vi är övertygade om att detta projekt kommer att vara en förebild för andra och inspirera fler att ta liknande hållbara initiativ. Genom att visa att det är möjligt att konvertera från fossila bränslen till förnybara energikällor, hoppas vi kunna bidra till en mer hållbar värld och uppmuntra andra att följa vår väg mot en grönare framtid. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa en bättre morgondag för alla.